Korporal

Fisioteràpia | Osteopatia

Nosaltres

La Fisioteràpia és una professió sanitària oficialment homologada i regulada, que s'estudia a la universitat i mitjançant la qual s'adquireixen amplis coneixements d'anatomia, fisiologia, biomecànica, patologia i tècniques terapèutiques, que posteriorment seran necessàries per a que el fisioterapeuta vetlli per la qualitat de vida de les persones tractant de recuperar, mantenir o millorar el seu estat físic.

L'Osteopatía es basa en la màxima de que totes les estructures del còs treballen conjuntament i estan relacionades entre sí, per tant els transtorns d'un sistema afecten el funcionament dels altres. És una teràpia holística. El tractament és manual, i va encaminat a retornar la funcionalitat al sistema, estimulant-lo perque sigui ell mateix el que recuperi l'harmonia i l'equilibri.

Gemma Reixachs

Diplomada en Fisioteràpia per la Fundació Universitària del Bages (UAB)

Postgrau de Fisioteràpia en Traumatologia i cirurgia ortopèdica.

Formació mètode Mc Kenzie i àlgies de la columna vertebral.

Nivell I en Concepte Maitland

Curs en Kinessiology Taping

Col. 3964

Xavier Llobet

Diplomat en Fisioteràpia per la Fundació Universitària del Bages (UAB)

Màster en Osteopatia a la Universitat Gimbernat (UAB)

Curs en Kinessiology Taping

Col. 4480

Contacte

Korporal
678 691 993 | 678 692 026
Carrer Sant Roc 38
Santa Margarida de Montbui
info@korporal.cat